Sommerfest

Hvalstrand Bad

Kapasitet 2-400
Hvalstrandveien 1
1378 Nesbru